2007/Dec/23

 

หวังว่า......

ฉันหวังไว้ว่า ซักวัน
ฉันจะกลับไปทำงานที่บ้าน
ฉันจะไปทำกิจการของตัวเอง
เปิดร้านเกมส์ + ร้านกินข้าว
ด้านหลังต่อเติมเป็นร้านเกมส์
ด้านหน้าเป็นกระจกใส + ชั้นบนขายหนังสือมือสอง
ชั้นสามเปิดเป็นที่ให้มาสอนการบ้าน + เช่าสอนพิเศษได้
ชั้นสี่+ด่านฟ้า ปลูกกระบองเพชรไว้เยอะๆ


ส่วนที่บ้านเอาเห็ดมาลงทำพันธุ์
ทำแลปเอง เพาะเชื้อเอง ลองทำโรงเรือนเอง
ใช้ความรู้ที่ศึกษามาให้เป็นประโยชน์
ขายเห็ดพันธุ์ ขายแบบดอก
ตั้งสมาคมเห็ด ให้ความรู้การทำโรงเรือน
การเพาะเห็ดเชิงเศรษฐกิจ


อยากมีเวลาอยู่กับพ่อแม่ให้มากขึ้น
วิ่งไปหาสิ่งเร้าให้น้อยลง
ให้หัวใจเต้นเพราะงานหนัก
มากกว่าเต้นเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์

. . . .


ตอนนี้ฉันเหนื่อยที่จะต้องวิ่ง วิ่ง วิ่ง
ปล่อยให้ฉันอยู่อย่างสงบๆเถอะ
ขอให้เธอโชคดีกับการวิ่งต่อไป

. . . . .


หวังว่าซักวันฉันจะทำได้!!!

edit @ 23 Dec 2007 23:09:44 by yummyschool จำกันได้บ่.

edit @ 23 Dec 2007 23:12:39 by yummyschool จำกันได้บ่.

edit @ 23 Dec 2007 23:20:11 by yummyschool จำกันได้บ่.